خطبه های نمازجمعه 28 مهر 1396 بابل

 

خطبه های نمازجمعه 28 مهر 1396 بابل به امامت حجت الاسلام و المسلمین مجتبی روحانی، امام جمعه بابل

امام جمعه بابل در ابتدای خطبه اول به رعایت تقوای الهی سغفارش کرد و گفت: خدای متعال در آیسه 26 سوره مبارکه اعراف متذکر می شود ای فرزند آدم برای شما نعمت لباس منازل کردیم که زشتی های شما را می پوشاند اما در میان  این لباس ها مهم ترین لباسی که زشتی درونی انسان را هم می پوشاند و زمینه صیانت انسان را فراهم کند، لباس تقوا است. خدای متعال از تقوا تعبیر به لباس می کند. تقوا از مقلوله پوششی است که اگر کسی برخوردار از چنین پوششی باشد تمام زشی های درونی او را از بین می برد و باطنی همراه با نورانیت و صلاح به این انسان می بخشد و آنچه که مردم از این انسان در رفتار فردی و اجتماعی می بیننند همه و همه زیبایی است.

 

آسیب های اجتماعی از دیدگاه قرآن

در دیدگاه الهی و آیات پروردگار متعال اموری که به آحاد جامعه ضربه سنگینی وارد می کند، تعبیر به آسیب می شود. از جمله آسیب های اجتماعی از دیدگاه قرآن مسأله بدبینی و یا سوءظن است که خدای متعال در برخی آیات به این واقعیت تذکر داد.  بدبینی هایی در یک جامعه کوچک مانند خانواده و یا برحسب جمعیتی که از آن برخوردار هستند ممکن است آفت در درون آن شکل بدهد. و زمینه بد بینی و نفرت افراد را نسبت به یکدیگر فراهم کند . قضاوت ها و داوری های افراد جامعه نسبت به یکدیگر بر اساس این بدبینی اگر شکل پیدا کند، خطرناک است. از دیدگاه قرآن بزرگ سوءظن نسبت به یکدیگر یکی از آسیب های بزرگ است. نفس انسانی حالات مختلفی بر او عارض می شود از جمله اداراک نفس، حالت یقین است و حالت بعد از آن حالت ظن و حالت بعد از آن حالت شک و حالت بعد از آن وهم است. این چهار حالتی است که بر انسانها در امور مختلف عارض می شود. گاهی نسبت به امری بر او یقین حاصل می شود گاهی نسبت به امری در او ظن و گمان ایجاد می شود و گاهی نسبت به موضوعی مشکوک می شود و گاهی نیز وهم در فکر و ذهن این انسان جای می گیرد و انسان در این رابطه اختیاری ندارد. از جمله این حالتهایی که درون ما ایجاد می شود همین حالت ظن و گمان نسبت به هر موضوعی است که در اختیار ما نیست اما گاهی برخی از افراد نسبت به ظن خود بی اعتنایی می کنند و ارزشی برای آن قائل نیستند و مبنای قضاوت و داوری خود قرار نمی هند. اما متأسفانه برخی همین حالت ظن و گمان را در دل و درون خود قرار می دهندو مبنای قضاوت و داوری نسبت به دیگران قرار می دهد و بدون اینکه یقین پیدا کند نسبت به افراد قضاوت و داوری انجام می دهد. این حالت خطرناکترین حالتی است که می تواند در جامعه چه در ارتباطات جوامع کوچک مانند زن و مرد و افراد خانواده یا افراد یک قبیله، قوم و جامعه و به هر مقدار و وسعتی که از آن برخوردار است، خسارت سنگینی به بار آورد خدای متعال این حالت را به همه انسانها یادآور می کند و می فرماید از گمان پیروی نکنید  که بسیاری از آنها گناه است. برخی از گمانها ارزشمند است اما بسیاری از این گمان های شما باید نسبت به آن اجتناب ورزید چرا که برخی از این گمان هایی که در ذهن خود نسبت به افراد دیگر می ورزید و براساس این نگاه و قضاوت و داوری می کنید امری خطرناک در روابط انسانی است. امیرالمؤمینن(ع) فرمود که از سوءظن بپرهیزید. در کلامی دیگر در کتاب غرر الحکم و دررالکلم فرمود که سوءظن بسیاری از امور شما را به فساد می کشاند و انسانها را به بدی سوق می دهد. با کمال تأسف و تأثر باید اشاره کنم از جمله اموری که زمینه ساز بسیاری از طلاق هاست و مشکلات متعددی در این زمینه به وجود آورده است عامل سوءظن است سوءظن مرد و زن نسبت به هم و افراد خانواده نسبت به هم عاملی  می شود که زمینه فروپاشی خانواده و جوامع را در برخی از برهه ها مانند ایام انتخابات فراهم می کند اینها خطرهای بزرگی است که قرآن از زمانهای دور به آن هشدار داده است.

خسارتهای سوءظن چیست؟ امیرالمؤمنین(ع) فرمود که اولین خسارت سوءظن این است که حس اعتماد را در جامعه از بین می برد. اعتماد ستون یک جامعه است و آن را استوار به پیش می برد و افراد را به یکدیگر پیوند می دهد. این سوءظن هات اعتماد را در جامعه از بین میبرد و همکاری های اجتماعی و اتحاد و همبستگی افراد را در جوامع از بین میبرد و در نتیجه انسانها را تکرو و خودخواه بار می آورد. چقدر از خانواده ها و جوامع به واسطه چنین امری متلاشی و دچار خسارت شدند. بدترین انسانها کسی است هبه خاطر سوءظن به احدی از افراد اعتماد ندارد.

گاهی برخی از افراد و اشخاص را می بینیم و وقتی که با آنها هم صحبت می شویم می بینیم که آنچه که از آنها بیرون می ریزد همه بدبینی و بدگویی نسبت به افراد و اشخاص است. این سوءظن افراد موجب بدرفتاری او می شود و دیگران نیز به او اعتماد نخواهند کرد چرا که بدرفتار است. یکی از آثار سوء سوءظن در جامعه این است که امنیت را از جامعه می گیرد. براساس اسلام سه امر در جامعه جزء حریم انسان است. عرض ، مال و آبروی او باید در سایه اسلام محفوظ بماند و چهارمین موضوعی که باید از آن محافظت شود قضاوت های افراد نسبت به یکدیگر است. در قضاوتها باید مراقب بود  تا قضاوت نابجایی در دل و زبان او جاری نشود . فردی که دچار بدبینی می شود عرض و مال و آبروی افراد هیچ امنیت نخواهد داشت. عامل دیگر و خسارت سنگبینی که در این رابطه ایجاد می شود اثرات بعد از سوء ظن است. اگر کسی دچار سوءظن شود به همین مسأله اکتفا نمی کند به سرکشی در زندگی افراد می پردازد. لذا خدای متعال در قرآن کریم می فرماید که مبادا در امور افراد دیگر تجسس کنید. مبادا در سایه این سوء ظن ببینید و بگردید که او چه می کند خبرهای امور او را به دست آورید و حریم افراد و اشخاص را از امنیت بیاندازید. امیرالمؤمنین(ع) فرمود که مسائلی که دچار سوءظن شود آن را به افراد دیگر سرایت می دهد و همه را خائن می داند. وقتی پیامبر(ص) وارد مدینه شد اولین قدمی که پیامبر(ص) برای جامعه نو بنیان اسلامی برداشت سعی کرد قلوب مسلمین را با از بین بردن گمان های بد اصلاح کند. یکی از اموری که بر اثر جنگ های طولانی بین قبایل اوس و خزرج در مدینه به وجود آمده بود بدبینی شدیدی که در قلوب و دل مردم مدینه نسبت به یکدیگر بود و این جامعه بدبین نسبت به یکدیگر را ترمیم نمود. عقد اخوت بین دو نفر برقرار کرد و سعی کرد بین دو زن و دو عقد اخوت بخواند و از این طریق قلوب آنها را نسبت به یکدیگر نزدیک و نزدیک تر کند.

در بعضی از روایات اشاره کرده اند که از اموری که انسان را در معررض تهمت قرار می دهد بپرهیزید. نگذاریم چنین مسأله ای در دل افراد و اشخاص ایجاد شود جایی نرویم و کاری نکنیم که برای مردم شبه انگیز تلقی شود. نبی مکرم اسلام(ص) در اعتکاف بود که زنی به محضر حضرت(ص) آمد پیامبر(ص) از چادر بیرون آمد و با آن زن به سخن پرداخت وچند قدم با او همراه شد در همان حال یکی از مسلمین آمد و آن صحنه را دید. حضرت(ص) آن مرد را صدا زد و فرمود که بیا آن مرد آمد حضرت(ص) به او فرمود که او همسرم صفیه بود. آن فرد گفت که یا رسول ا… چرا این توضیح را فرمودید؟ حضرت (ص) فرمود که گفتم تا نکند خیال کرده باشی که من با زن بیگانه ای سخن گفته باشم. برای اینکه اگر احیانا کسی در موضع تهمتی قرار بگیرد باید بلافاصله آن را بزداید.

خیلی منهم است که انسان سوءظن در وجود خود را تبدیل به حسن ظن کند. امیرالمومنین(ع) فرمود که به جا یای آنکه بدبینی و نگاه سیاه و تاریک را بین خود برقرار کنید آن را به حسن ظن تبدیل کنید.

ممکن است حالت سوءظن در دل انسان بدون اختیار ایجاد شود اما می توانیم آن را ترتیب اثر ندهیم اگر ورود اختیاری ندارد در عین حال سعی کنیم به آن اعتماد نکنیم و آن را مبنای قضاوت و داوری قرار ندهیم. این امور است که می تواند زمینه سلامت جامعه را در ارتباط با سوءظن ها فراهم کند.

 

 

 

خطبه دوم

امام جمعه بابل در ابتدای خطبه دوم نیز به رعایت تقوای الهی سفارش کرد.

اهمیت نماز جمعه در اسلام

خطیب جمعه بابل با اشاره به اهمیت نماز جمعه در اسلام گفت: روایتی را سلمان از پیامبر(ص) روایت نقل کرد که حضرت(ص) فرمود هیچ انسانی نیست که در روز جمعه طهارتش را کامل کند همانگونه که امر شد آنجایی که باید وضو بگیرد وآنجایی که باید غسل کند، طبق وظیفه عمل کند و سپس از منزل بیرون بیاید و خود را به مصلا برساند و در صفوف نماز جمعه بنشیند و سکوت کند تا اینکه نمازش پایان بگیرد مگر اینکه این کار او کفاره گناهان او از این جمعه تا جمعه بعد خواهد بود.

ولادت با سعادت امام باقر(ع)

حجت الاسلام والمسلمین روحانی با اشاره به فرا رسیدن ولادت با سعادت امام باقر(ع) گفت: دو نقل در ارتباط با زمان ولادت امام باقر(ع) وجود دارد یکی در اول رجب و دیگر در سوم ماه صفر است. امام باقر(ع) حق عظیمی بر گردن شیعه دارد که ولادت باسعادت این امام همام را به محضر شیعیان و ولی ا… العظم و رهبر معظم انقلاب تبریک و تهنیت عرض می کنم.

شهادت جانسوزانه حضرت رقیه(س)

امام جمعه بابل با اشاره به فرات رسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه(س) تسلیت گفت: شهادت جانسوز دخت گرانقدر سیدالشهداء(ع) رقیه بنت الحسین(س) در ابتدای ماه صفر و در ایام اسارت در شهر شام را در پیش داریم که این شهادت جانسوز را ابتدا به محضر امام عصر(ع) و رهبر معظم انقلاب و یکایک نمازگزاران تسلیت و تعزیت عرض می کنم.

هفته تربیت بدنی

خطیب جمعه بابل با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی و اهمیت وجود این مقوله ورزشی در جامعه گفت: این هفته را بر حسب یکی از ضرورت های اجتماع به همه عزیزانی که درعرصه تربیت بدنی عمل می کنند و اهل ورزش و فعالیت های ورزشی هستند چه ورزشکاران عزیز ما و چه همه آنهایی که مدیریت این امر را هیأت های مختلف ورزشی برعهده دارند به همه برادران و خواهران تبریک و تهنیت عرض می کنم. روز تربیت بدنی که فرا می رسد فرصتی برای تذکر پیرامون تربیت بدنی و ورزش و ایجاد تحرک در جامعه است. به حق باید اشاره کرد از جمله نیازهای امروز جامعه ما که نسبت به این مسأله بی اعتنایی می کنیم و دچار بیماری هایی گوناگون می شویم. کمتر بیماری است که در ارتباط با آن به پزشک مراجعه کنیم و پزشک ورزش و تحرک و پیاده روی را که ساده ترین ورزش ها است و هزینه ای را هم ماتوجه انسان نمی کند را به افراد توصیه نکند. این جزء ضرورت ها است. ورزش و تربیت بدنی از جمله ضرورت های اجتماعی و فردی ما است. روز تربیت بدنی باید زمینه توجه به این مسأله را فراهم کند. علاوه بر این فعالیت های ورزشی برای عزیزانی که به غیر از سطح عمومی ورزش، ورزش تخصصی انجام می دهند بسیار باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرد. ما در این شهرستان از ظرفیت های بزرگ ورزشی برخوردار هستیم عزیزان ورزشکاری که در طی دو سه سال اخیردر مسابقات المپیک شرکت داشتند و چهار نماینده از این شهرستان در این مسابقات داشتیم. شاید هیچ شهری از شهرهای استان برخوردار از چنین ظرفیت و نمایندگانی نباشد. این ظرفیت است که در این شهرستان در سایه فعالیت ها در سایه همت های به وجود آمده شکل گرفت که باید مورد تقویت و توجه قرار بگیرد.

علاوه بر این باید ابراز نگرانی کنم که متأسفانه امکانات ورزشی که ما در این شهرستان از آن برخوردار هستیم متناسب با این ظرفیت نیست ما با نوعی ضعف شدید امکانات در این زمینه مواجه هستیم که باید در این زمینه به تقویت این ظرفیت ها بپردازیم؛ ظرفیت های موفق و استعدادها و توانمندی ها که در ارتباط با تربیت بدنی در این شهرستان وجود دارد. عزیزان موفقی که مکرر گله می کنند که در تیم ها و در رشته های ورزشی در استانهای دیگر و در سطح ملی فعالیت ورزشی انجام می دهند، این افراد گله دارند و می گویند که در سطح شهرستان بر اساس فقدان امکانات برخوردار از چنین زمینه ای نیستیم با وجود اینکه علاقه مند هستیم تا تخصص ورزشی خود را برای شهر خود نشان بدهیم و اگر موفقیتی هست آن را برای شهر خود کسب کنیم نه برای تیم های دیگر نه برای رشته ها دیگر در استانها و مراکز دیگر و خیلی دلمان می خواهد تا فرصتی به وجود بیاید و برای این شهر و شهرستان ادای وظیفه کنیم. این حرف بسیار مهم و شایسته ای است که امیدواریم چنین امری در جامعه ما و برای این عزیزان فراهم بیاید. حفظ امکانات موجود و افزودن بر این امر فعالیت های ورزشی و برگزاری مسابقات ورزشی در درون شهرستان بسیار با اهمیت است.

بد نیست از اداره کل تربیت بدنی گله کنم. شاید برحسب فقدان امکانات یا امور دیگر در ارتباط با این شهرستان کم کاری هایی در این زمینه وجو دارد اما شایسته است بزرگترین شهرستان استان مازندران با بیش از 500هزار نفر جمعیت بعضی از امکاناتش از برخی از شهرهای کوچک این استان هم کمتر است و فاقد این امکانات باشد؟ اداره کل ورزش تربیت و بدن به جوانان در این رابطه دارد چرا ما در این شهرستان با این محرومیت مواجه هستیم. در حالی که می بینم شهرهای دیگر از این امکانات برخوردار است. این تبعیض حقیقتا پاسخ می طلبد نگرانی این مردم و برادران و خواهرانی است که به ویژه در ارتباط با ورزش خواهران تأکید می کنم که با مشکلاتی مواجه هستند. در عین حال از همه مدست اندرکارانی که در امر تربیت بدنی انجام وظیفه می کنند مدیر محترم اداره تربیت بدنی که قبل از خطبه ها گزارشی از فعالیت ها ارائه دادند صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

 

مطالبی که آقای ترامپ بیان می کند و قبل از این هم می گفت که من می گویم و حرف آخر خود را خواهم زد و آن همه خط و نشانهایی که برای ملت و امت ما کشید، دیدیم که در سخنرانی خود در شب شنبه مطالبی ابراز داشت علاوه بر اینکه سخنانی بسیار آشفته و مضطرب همراه با جملاتی زشت بدترین تعبیر را نسبت به ملت ما ابراز داشت. بسیار سبب تعجب و تأثر است. واکنش های بین المللی چه در درون خود امریکا و چه افراد و اشخاص متشخص در دنیا در خصوص این سخنان انجام دادند. بیست و پنج وزیر خارجه در جهان افرادی در کنگره نامه نوشتند و به شدت نسبت به رفتار و برخورد ترامپ در ارتباط با برجام و یا در ارتباط با ملت ایران گله کردند. کمتر صحنه ای را در دنیا می بینید که اینقدر در واکنش بزرگ سیاسی را به دنبال داشته باشد این نفرتی است که شما نسبت به این عنصر نشان می دهید تنها مربوط به شما نیست به تدریج در سایه زشتی ها و برخوردهای نابه جا و ناروا و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این انسان دهن چاک که هرچه که به دهنش آمد و شایسته خودش بود نسبت به ملت و امت ما روا داشت و ملت ما را به عنوان ملت یاغی معرفی کرد. در  تحریف نام خلیج فارس و یا بی اعتنایی نسبت به برجام و حمله به نهاد ارزشمند و انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خیلی از امور دیگر که انجام داد.

کسی نپندارد که این انسان دیوانه است بعضی درصدد دیوانه سازی از این عنصر هستند او دیوانه نما است. رفتارهایی که او انجام می دهد دقیقا همان رفتاری است رؤسای جمهور دیگر امریکا هم قبل از او انجام داده اند. دو بال حاکمان امریکا در ارتباط با ایران دارند یکی افزایش تحریم ها و افزایش فشار اقتصادی نسبت به ملت ما و مطلب دیگر پیشنهاد و انجام مذاکره و ایجاد محدودیت که در برجام موفق شدند با مذاکره زمینه برخی محدودیتها را برای ملت ما فراهم کنند و سعی کردند از این طریق براین ملت فشار بیاورند از طریق برجام با برجام بازی کنند. علت همه این قضلایا روشن است. خیلی عجیب است چرا نسبت به جمهوری اسلامی تعبیر به بیاغی می کند چرا به نهاد انقلابی سپاه آن همه جملات زشت و رکیک نسبت به این نهاد ارزشمند روا می دارد علتش مشخص است علتش این است که در طول چهار دهه اخیر و به ویژه در این دو دهه تمام طرح هایی که آنها در منطقه خاورمیانه برای تسلط بر این منطقه داشتند تمام این طرحها با زحمات و فشارها و با تدابیر نظام اسلامی و اجرای این امر از سوی نهاد انقلابی سپاه پاسداران به ویژه در مقابل جریان تکفیری نقش بر آب شد. آمریکایی ها بسیار امید داشتند و می گفتند این جریان تا بیست سال در عراق می ماند و این مبارزه طول می کشد آنها تا بیست سال می خواستند این عناصر مزدور را در منطقه نگه بدارند و از این طریق می خواستند ملت های منطقه را بدوشند و بر آنها سوار شوند. اما در سایه مقاومت و تدابیر نظام اسلامی مسأله اقتدار نظام اسلامی و تدابیر این نهاد ارزشمند توانست کمر آنها را بشکند وتمام تدابیر آنها را خنثی کند و آبروی آنها را ببرد و بعد از مدتی در سایه طرح ها و نظارت ها و همفکری های نظام اسلامی و قوت دادن به مردم منطقه امروز شکست پی در پی تکفیری ها را شاهد هستیم. یکی از فرماندهان سپاه قدس فرمود که وقتی به شهر اربیل رفتم دیدم که نیروهای تکفیری که به سنجار و به چهل کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق رسیده بودند دیدم فشار سنگینی بر مردم کردستان وارد شده است. مسعود بارزانی و افراد اطراف او به شدت می لرزیدند چه کسی به شما قوت داد؟ همین عزیزان سپاه و همین کارهای لجستیکی و همفکری های آ«ها و تدابیر و برنامه ریزی های آنها و حضور شهدای مدافع حرم چه در سوریه و چه در عراق موجب شد ذره ذره تمام تدابیر آنها خنثی شود و آنچنان آبروی آنها برود و ناگزیر شوند میدان را در اختیار افراد دیگر قرار بدهند اینها طبیعی است که زمینه نگرانی آنها را فراهم کند. آقای جیمز جفری سفیر ایالات متحده در چند کشور در گزارشی که به کنگره می دهد می دهد، می گوید که اگر درمقابل جمهوری اسلامی نایستید تبدیل به یک قدرت برتر در منطقه می شود و حرف اول را به مانند امروز در آینده هم خواهد زد و در نتیجه تمام طرحها و منابع و مسائل شما یک جا باید از بین برود. آنها درارتباط با این مسأله سعی می کنند با تعابیری که شایسته خوشان است در این رابطه انجام بدهنداما اینها بدانند اینبار هم به مانند دفعات گذشته تو دهنی محکمی از این ملت خواهند خورد و همچنین این نکته را اشاره

این ملت همچنان به مقاومت خود در مقابل شما ادامه خواهد داد تا این شکستن استخوانهای شما را بشنود و هم شکستن دهن آن فردی را که در شورای اسلامی تهران گفت که تا کی ما باید صبح به بچه های خود

مرگ بر امریکا را بگوییم و کلمه مرگ را به آنها یاد بدهند؟! تا این ملت و این مردم کمر شما را نشکند تا صدای شکستن استخوانهای شما و شکستن دهان آن دسته ازافرادی که در مقابل این مقاومت می ایستند تا صدای این شکستن ها را نشنود به فریاد خود ادامه خواهد داد.(تکبیر نمازگزاران)

این آرزو را به گور خواهید برد اگر با این جوسازی ها و بازی هایی که انجام می دهید بخواهید این ملت را مرعوب کنید. این ملت ملتی نیست که مرعوب شود شما می توانید در میدان این ملت بازی کنید و با برجام آنچه به نفع خودتان است تفسیر و عمل کنید. اما متأسفانه نگذارید از این برجام منفعتی به این ملت برسد. تا کی به این  مسأله ادامه می دهند. رهبر معظم فرمودند که تا وقتی که شما وفادار بمانید ما وفادار می مانیم اما اگر برجام را پاره کنید ما هم یقینا آن را ریز ریز خواهیم کرد و ذره ای این ملت نسبت به قراردادهایی که شمامتعهد نیستید کشته و مرده این امور نیست و یقینا با شما مقابله خواهند کرد.(تکبیر نمازگزاران)

 

 

متأسفانه در ارتباط با انتخاب شهردار در شورای اسلامی شهر می شنوم. گرچه به حسب آنچه که می شنونم بعضی از افراد این مجموعه لیاقت کلمه اسلامی را به حق ندارند. با کمال تأسف می شنوم که برای انتخاب یک فرد اصلح و شایسته برادری که دو سال در مدیرتش به آنها نشان داد نقطه عطفی در خدمات شهری در این شهر به وجود آمد. متأسفانه برخی در درون این مجموعه منافع غلط فردی خود را به هم گره زدند و ایجاد دو دستگی کردند. 1+5 داشتیم چند+ چند!!! هم متأسفانه در این شورا به وجود آمد این بدترین امری است که ایجاد شکاف می کند و متأسفانه کسانی این مجموعه را مانند مجموعه شخصی خود بپندارند و چند نفر آدم که تعدادشان کم و زیاد می شود منفعت خود را به هم گره بزنند و دائما در پشت پرده در حال چانه زدن باشند و دائما دنبال این

باشند که کسی را بیاورند ضعیف و نوکر آنها باشد و هرچهه بخواهند نوکرگزینی را در این رابطه در پیش بگیرند و دائما در حال معامله یکدیگر هستند و کلمه تعامل بشنوید معامله گری بخوانید! شدیدا درصدد معامله و منعفت یکدیگر هستند!. من به شما در اینجا نان قرض بدهم شما در جای دیگر منافع و مصالح مردم و محرومیت های این شهر به رغم اینکه همه معترف هستند بر اینکه این شهر به تناسب عظمت و جایگاهش امور داخلی اش ذره ای تناسب با شخصیت و شأنیت او ندارد  به دور از این مسأله چند مساله است که همچنان مشول به چانه زنی

و معامله گری هستند و آخر هم  معلوم نیست که روی چه فردی با یکدیگر معامله کنند! منافع غلط و کوتاه و شخصی و فردی خود را متأسفانه در این رابطه برسند. خبرهای بسیار وحشتناکی به من می رسد که نمی توانم به محضر شما نمازگزار یادآور شوم همین مقدار تذکری برای این افراد باشد

من که این وضع را میبینم از این فرد و افراد و اشخاص حقیقتا مأیوس هستم و امیدم را نسبت به آنهااز دست دادم. خیلی جای تأسف است وقت یک رأی مردم را گرفتیم بنشنیم بر سر معامله گری به مصالح و نگاه به محرومیت و نگاهی به امور نداشته بایم تنها چیزی که برای بعضی از آنها مطرح نباشد دردها مشکلات و محرومیت هایی است که در این زمینه دیده می شود و این مسائل را مد نظر قرار ندهیم و دائما چانه زنی کنیم و مدیری گیر بیاوریم ضعیف تا در مشت و آستین ما باشد تا هرچه که بخواهیم انجام بدهد. چرا مدیری قوی نمی خواهیم؟ برای انکه مدیر قوی در مقابل خواهش هامی ایستد و نگاه به مصالح این شهر می کند و نگاهی به آن چیزی می کند که باید برای این شهر صرف شود. بیت المال و عوارضی که از این مردم گرفته می شود باید در مسیر این مصالح هزینه شود امر دیگری را انجام نمی دهد . بعضی از افراد این را نمی خواهند. بسیار صحنه ی تأسف باری است این را از باب تذکر و یادآوری می گویم واگرنه گفتن این حرف را نسبت به بعضی از آنها مأیوس هستم. اینها رابه محضر شما نمازگزار این شهرستان می گویم . شما را مخاطب قرار می دهم تا شاید در میان شما دلسوزانی باشند که در مقابل بازیگری بعضی از این افراد بایستند و نگذارند این خیانت ها تداوم بیاید و این فرصتهایی که طی دو سال به وجود آمده است از این شهرستان گرفته شود نگذارند دوباره این شهرستان به همان وضعیت تأسف بار گذشته برگردد و این نگرانی مجددا تجدید شود. برخلاف برخی از شهرهایی که شنیدم مدیران موفق و تجربه شده ای را بار دیگر فراخوان کرده اند و دارند از آنها استفاده می کنند و فرصت مدیریت شهری را به آنها دادند وموفقیت هم دیدند اما متأسفانه ما فاقد این امر هستیم. تقاضادارم به این برادر کوچک خود اکتفا نکند و دائما بگویند شما بگو من وظیفه خودم می دانم آن نگرانی که می بینم آن

مسأله را بر حسب مصالح در آن خیانت نکنم و تذکر بدهم اما مسائل به گفتن من اکتفا نمی شود. کسانی باید در جامعه برخیزند و مقابله کنند حیات یک مردم و زنده بودن آنها این است نگذارند و ننشینند تا عده ای در جلسات پنهانی بر مصالح مردم و امور آنها بازیگری کنند و دست ایتنن افراد خائن را قطع کنند و اجازه این امور را ندهند و این فرصت ها را از این مردم نگیرند این وظیفه بزرگ آحاد برادران عزیز و دلسوز ما است.

از آحاد شما برادران عزیز صمیمانه به خاطر حضور باشکوه در دعای ندبه تقدیر و تشکر می کنم. این بزرگواری و مرحمت شما و حضور جدی شما که از قبل از اذان صبح باشکوه حضور یافتید و همراه با اقامه نماز صبح و دعای عهد وسخنرانی و دعای ندبه تقدیر و تشکر شود . چنین بزگواری شما سبب میشود تا برنامه های دیگر فرهنگی در این شهرستان برگزار شود

 

هفته آینده سیزدهمین نمایشگاه صحیفه سبز یعنی نمایشگاه کتب و محصولات قرآنی در انتهای مصلا برگزار شود این استقبال شما موجب می شود تا برادران شما برای خدمات فرهنی در این رابطه انجام وظیفه کنند. من از همه برادران و خواهران و خانواده ها دعوت میکنم که انشاءا… در نمایشگاه قرآنی دیدار کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

28 + = 37