خطبه های نمازجمعه 8 دی 1396

 

خطبه های نمازجمعه 8 دی 1396  توسط حجت الاسلام و المسلمین مجتبی  روحانی، امام جمعه بابل

 

 

تقوای الهیphoto_2017-12-29_12-50-43

خدای متعال در آن آیه مبارکه دو بار مؤمنین را به مسأله تقوا سفارش نمود.در مرحله اول فرمود ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی را پیشه خود کنید هر انسانی باید مراقبت کند و ببیند چه چیزی را برای دنیای دیگر پیش می فرستد. مبادا در دنیای دیگری با دست خالی برود و دچار فقر شود مبادا در آن دنیا، فضایی برای او به وجودآید که دچار خسران و حسرت شود برای اینکه دچار این حالت ها نشود، هر انسان باید تقوا را در زندگی خود رعایت و دائم مراقبت کند که  چه اعمالی را انجام می دهد؟

 

آسیب های جامعه از دیدگاه قرآن

از دیدگاه قرآن چه آسیب هایی متوجه جامعه می شود و خدای متعال چه آسیب هایی را در آیاتش به مؤمنین هشدار می دهد. همه مؤمنین که مراقب این آسیب ها باشند. در بحث های گذشته به این نکته ها اشاره شد که جامعه نیز به مانند انسان یک موجود زنده است برای اینکه یک موجود زنده حالاتی مخصوص به خود دارد و دارای سلامتی و بیماری می شود. جامعه یک موجود زنده است برای خود حیات دارد در این حیات ممکن است برخوردار سلامت باشد و یا اینکه دچار بیماری شود و سلامت خود را از دست بدهد و آسیب ها و بیماری هایی به سمت او روی بیاورد. در نتیجه جامعه را دچار مشکل کند، یکی از بیماری هایی که به جامعه آسیب می زند آسیب ظلم و ستم است. ستم هایی که ممکن است در جامعه تحقق یابد. بر اساس قرآن، ظلم به معنای تعدی و گذشتن از حدود الهی است. اگر کسی از حدی که پروردگار متعال معین فرمود تجاوز کند و اگر کسی از حقوق الهی  را که خدا معین کرده است، بشکند این انسان ظالم است. این دسته از افراد هستند که حد و مرز پروردگار متعال را می شکنند. یک حامعه نیز آحادی که در درون آن زندگی می کنند ممکن است حدود پروردگار متعال و حقوقی که خدا نسبت به افراد بر دیگران واجب کرده است را در جامعه بشکند. چنین جامعه ای جامعه ای آسیب پذیر است و این بیماری ها در درون جامعه زمینه نزول این آسیب را فراهم می کند. چقدر از ملت ها و جوامع بودند که آنها را نابود کردیم و قوم دیگر را به جای آن ها نشاندیم. این یک حقیقت و واقعیت و سنت الهی است. در تکامل بحث هفته گذشته که جامعه چگونه دچار ظلم می شود و ظلمی که انسان انجام می دهد به چه صورت است به بررسی این موضوع می پردازیم. گاهی انسان ظلم به خدا انجام می دهد که ظلمی فکری و عقیدتی است. گاهی ظلم انسان به خود و نفس خود است اما گاهی  ظلم به جامعه وارد می شود.آحاد افرادی که در جامعه زندگی می کنند متأسفانه نسبت به یکدیگر راه ستمگری و راه تعدی حدود الهی و حقوق پروردگار متعال را در پیش می گیرند. این از جمله نگرانی ها است. خدای متعال در جوامع انسانی قوانینی دارد که قرآن ازآن به سنن تعبیر می کند قرآن بیان می دارد که ما در جوامع انسانی قوانین و سننی قرار داریم. همانگونه که در نظام خلقت آب در یک درجه معینی یخ می بندد و یا دچار قلیان می شود و به جوش می آید، این بر اساس مقدرات الهی است. اگر در نظام خلقت قانون جاذبه وجود دارد این قوانین نظام طبیعت است به موازات این امر در امور معنوی و در امور انسانی و جوامع بشری نیز خدای متعال قوانینی دارد. این قوانین به تدریج اگر جامعه ای در میان خود دچار ستم و ظلم شود، آثار این خسارت مرحله به مرحله در میان مردم پیاده می شود. اولین سنت پروردگار متعال به یک ملتی که راه ستمگری را در پیش بگیرد این است که پیامبران خود را بر این ملت می فرستد. مبشرین و منذرین راه انذار مردم را در پیش گرفتند. اگر مردم به این انذارها توجه نکنند سنت خدای متعال امهال است. ابتدا به آنها مهلت و فرصت می دهد شاید که آنها برگردند. اگر خدای متعال بخواهد انسانها را به واسطه ستمشان مؤاخذه کند. هیچ جنبده ای بر روی زمین باقی نمی ماند. خدای متعال به این ها مهلت می دهد این از سنت و قانون الهی است که تأخیر می اندازد. اگر در فرصت داده شده نسبت به اجرای عذاب این افراد توبه کنند، خدای متعال عذاب را از آن ها بر می دارد. همانگونه که در خصوص قوم یونس این امر تحقق پیدا کرد اگر اینها متنبه نشدند، آنها را دچار سنت استدراج می کند. سنت استدراج این است که خدای متعال بر نعمت های مادی و دنیوی اهل باطل می افزاید تا آنها فریفته و مغرور شوند و در راه ظلم خود پابرجاتر و استوارتر شوند و کفر و ظلم آنها بیشتر شود و کاملا مستحق عذاب الهی شوند، ذره ذره آنقدر به اینها نعمت می دهد تا در این نعمت غرق شوند تا به تدریج آرام آرام وقتی که به صورت کامل غافل شدند آنگاه خدای متعال ناگهان عذاب  خود را بر این دسته از جوامع نازل می کند. آیه 44 و 45 سوره مبارکه انعام می فرماید: وقتی که انذارهای ما را نادیده گرفتند و فراموش کردند ما هم درهای همه نعمت ها را به روی آنها می گشاییم تا اینکه شادمانی کنند و به شدت مست این نعمت ها شوند. بعد از آنکه مست شدند ناگهان عذاب خود را بر این دسته از افراد فرود می آوریم. اینجا است که آنها را در چنین شرایطی ریشه کن می کنیم اگر هم این دسته از افراد با سنت استدراج الهی نیز متنبه نشدند، سنت دیگری را برای این دسته از افراد در پیش می گیریم. سنت دیگر این است که ذره ذره خداوند آن ها را به مصیبت ها مبتلا می کند. آیه 31 سوره مبارکه رعد می فرماید: آرام آرام مصیبت را بر این دسته از افرادی که راه کفر و ستم را در پیش گرفته اند می فرستیم و آن ها را مشمول عذاب خود می کنیم. علاوه بر این اثر دیگری که ستم های اجتماعی می تواند بر جای بگذارد تسلط مجرمان و مترفان است. این خطر بزرگی اگر وقتی چنین صحنه ای را در درون جامعه ببینیم این امر است که می تواند سبب نگرانی یک جامعه را فراهم کند. آیه16 سوره مبارکه اسراء می فرماید اگر می خواهیم یک ملت و جامعه ای را نابود کنیم.

ابتدا افراد مترف و فاسد را بر این جوامع حاکم می کنیم و ذره ذره این جامعه ستم زده    افراد با شخصیت و اهل عدل از فضای این جامعه کنار می روند و کسانی بر این جامعه مسلط می شوند که در زمره ارازل جامعه هستند. وقتی اینها امور جامعه را به دست گرفتند، مسیر فسق را برای این ملت و مردم می گشایند و به تدریج زمینه نابودی برای آنها فراهم می شود. عامل دیگری که قرآن آن را از سنت های الهی در پی ستم های اجتماعی در جامعه حاکم می فرماید، تفرقه است. می فرماید انسانها ابتدا یک امت واحده بودند بر  اثر ستمی که انسانها در پیش گرفتند، آنها را دچار تفرقه می کنیم. خود این تفرقه زمینه شکستن جامعه و ترک برداشتن آنها را فراهم می کند. در سایه این ستم ها نعمت هایی که به آنها داده شده است ازآنها دریغ می شود، مگر اینکه خود زمینه تغییر این نعمت الهی را فراهم کنند. بنابراین خداوند نمی گذارد جامعه ای این مسیر را در پیش بگیرد. به راحتی در میان خود حدود الهی را بشکند و این جامعه را به حال خود بگذارد. ابتدا هشدار می دهد سنت امهال و سنت استدراج و سنت های متعدد را در خصوص آنها پیاده می کند، شاید بازگردند و متنبه شوند اما وقتی همه این مراحل را پیاده و همه هشدارها بی توجهی شد، آن وقت است که خدای متعال آن حرکت نهایی را بر یک قوم پیاده می کند و آن عذاب استیصال است. چقدر از جوامع و قریه هایی بودند که نابود شدند و به جز نامی از آنها در کتاب ها دیگر اثری از آنها در تاریخ برجای نماند.

 

 

خطبه دوم

 

امام جمعه بابل در ابتدای خطبه دوم نیز به رعایت تقوای الهی سفارش کرد.

 

اهمیت نماز جمعه در اسلام

خطیب جمعه بابل با اشاره به اهمیت نماز جمعه در اسلام گفت: امام باقر(ع) فرمود که  نماز جمعه روح دارد و کسانی که در نمازجمعه شرکت می کنند را می بیند و آنها را می سنجد که چه زمانی وارد نماز جمعه می شوند. روز جمعه مراقبت میکند و نگهبانی می دهد که چه کسانی زودتر از دیگران از منزل حرکت می کنند و به سمت نماز جمعه می روند. کیفیت حضور انسانها در نماز جمعه به مقدار و نحوه حضور آنها در نماز جمعه است. کسانی که عادت داشتند از اولین لحظاتی که نماز جمعه منعقد میشود در نماز جمعه حضور یابند، اینها جزو دسته های اول هستند که وارد نماز جمعه می شوند و انسانها به همین ترتیب و میزان وارد بهشت می شوند. آفرین به نمازگزاران عزیز و گرانقدری  که شوق و اشتیاق به نماز جمعه آن ها را به حضور در نماز جمعه از اولین دقایق می کشاند و وارد در نماز جمعه می کند.

 

سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه(س)

رحلت شهادت گونه و جانسوز حضرت فاطمه معصومه(س) دخت موسی ابن جعفر(ع) وخواهر مولا علی ابن موسی الرضا(ع) و از بانوان برجسته در تاریخ است.

این بانو شخصیتی است که در میان زنان برجسته از اهل بیت(ع) به روایتی برخوردار از مقام عصمت و به نظر برخی از عالمان دیگر تالی تلو معصوم است. وجود مبارکه فاطمه معصومه(س) شخصیتی بزرگ و برجسته و با عظمت است که ائمه معصومین(ع) از جمله امام صادق(ع)بشارت ولادت او را که هنوز متولد نشده بود، دادند. بعد از وجود مبارکه زهرای مرضیه(س) از میان زنان اهل بیت(ع)، دومین بانوی بزرگی است که زیارت معصومه ای از جانب معصوم دارد یعنی معصوم(ع) برای او زیارت نامه تدوین فرمود تا کسانی که به زیارت فاطمه معصومه(س) می روند در حق آن حضرت بگویند. آنچه که در زیارت فاطمه معصومه(س) وارد شده است به انشای امام معصوم(ع) تحقق پیدا کرد. ائمه معصومین(ع) جملاتی را که در زیارت نامه می خوانیم اگر هر مقام و جلوه ای و اگر مقام شفاعت برای آن حضرت مقرر داشته اند تمام آن امور برخاسته از کلام امام معصوم(ع) است. از جمله القاتب آن بانوی گرانقدر لقب محدثه است. روایات متعددی از وجود مبارک فاطمه معصومه(س) داریم و از آن حضرت(س) نقل کرده اند. یقینا وجود مبارک آن حضرت(س) این کلام را از همه آن معصومینی که مجاور با آن حضرت(س) بودند به ویژه پدر گرامیشان موسی ابن جعفر(س) و یا از معصوم دیگر نقل فرمود. علاوه بر این خدای متعال به برکت این بانوی بزرگ و با عظمت، شهر قم را که تا آن روز چندان اشتهاری نداشت عظمت بخشید. این شخصیت گرانقدر بعد از آنکه وقتی وارد شهر قم شد و از دنیا رفت و در این شهر دفن شد، باعث گردید که قم محلی برای حضور عالمان بزرگ شود. و اهل بیت(ع) بشارت دادند که قم بعدها در آخرالازمان محل نشر معارف دینی می شود چه چیزی بستر ساز این امر شد یکی از مهمترین آنها دفن شدن فاطمه معصومه(س) در این شهر بود. همین امر محوریتی شد تا عالمان گرانقدر و شخصیتهای برجسته و بزرگ ذره ذره به این شهر بپوندند و به تدریج محفل علمی بزرگ که امروز شاهد آن هستیم و از این قم معارف الهی به سراسر دنیا منتشر می شود و تمام اینها به برکت فاطمه معصومه(س) است. همان شخصیتی که امام صادق(ع) برای فاطمه معصومه ای که هنوز به دنیا نیامد از پیش فرمود اگر کسی بعدها فاطمه معصومه(س) را در قم زیارت کند، مانند این است که من را زیارت کرده است این نشان دهنده عظمت این بانوی تربیت شده در دامن اهل بیت(ع) است.

 

نهم دی

یکی از مناسبت های بزرگ تاریخ ما نهم دی ماه است. گرچه در یک رویه مناسبتی تلخ است اما در یک نگاه دیگر به تعبیر بعضی از شخصیت ها انقلاب سوم در کشور ما تحقق پیدا کرد. فتنه کوری که در سال 1388 در کشور ما تحقق یافت موجب شد تا مردم در یک خروش تاریخی علیه فتنه گران بپا خیزند. نهم دی برای ملت و امت ما روزی بزرگ و به حق با ارزش و با اهمیت است. روزی که ملت ما در قالب تجمعات و یا حتی راهپیمایی هایی بزرگ این روز را گرامی میدارند. شاخصه این روز چیست؟ شاخصه این روز امری است که تحقق پیدا کرد و توجه جامعه ما را نسبت به این مسأله می طلبد. روزی بود که حادثه تلخی در این روز تحقق یافت که سراسر آن چیزی که می تواند در آن روز عنوان بر آن نهاد فتنه بودن آن است. فتنه ی کوری در آن ایام تحقق یافت. فتنه یعنی شعارهای حق را با محتوای صد در صد باطل با یکدیگر آمیختند و مخلوط کردند. امیرالمؤمینن(ع) شاخصه فتنه را فرمود که انسانهای فتنه گر درصدد هستند که از حق بگیرند و پوششی برای نیات باطل خود قرار بدهند مقداری از حق و مقداری از باطل را با هم می آمیزد و سعی می کند زمینه یک فتنه را برای جامعه فراهم کند. هدف دیگر عناصر فتنه جو و فتنه طلب این بود که درون ملت و امت شکاف و تفرقه ایجاد کنند. اردو کشی های خیابانی را به بهانه تقلب در انتخابات در کشور در پیش بگیرند. جامعه را با یکدیگر درگیر شوند و در حقیقت بخشی از آحاد جامعه ای که دچار طعمه فتنه شدند را رو در روی نظام اسلامی قرار بدهند افراد ملتهب افرادی که از درون زمینه چنین امری را دارند ضربه خورده های انقلاب را وارد میدان کنند. شعارهایی ضد اسلام و انقلاب و مصالح این ملت را بر این این دسته از افراد جاری کنند علاوه بر این آنها کسانی بودند که در سایه  این فتنه بزرگترین خدمت را به دشمن کردند. دشمنی که قبل از آن خیلی عجیب است که از جریان فتنه به بعد دو شبکه بزرگ فارسی در کنار شبکه های فارسی دیگر به وجود آمد. آمریکا یک شبکه فارسی زبان به نام voa را بعد از جریان فتنه 88 به وجودآورد. از آن به بعد شبکه خبیث بی بی سی سعی کرد یک کانال تلویزیونی فارسی زبان به وجود بیاورد. کانالها و شبکه های دیگری که بعد از این به وجودآمد تمام اینها بستر ساز این امید در میان دشمنان که امیدوار به نفوذ در میان ملت شدند. همین عناصر خبیثی بودند که این روزها می بینیم افرادی و اشخاصی می خواهند  به آنها چهره مظلومانه بدهند دائما در بعضی از شعارها می بینیم و می شنویم که اینها باید از حصر در بیایند. ورد زبان بعضی از افراد و اشخاص فقط رفع حصر این دسته از عناصر خبیث است که یک بار هم حاضر نشدند ابراز پشیمانی کنند. به تدریج ذره ذره فضای فتنه و تاریکی در کشور به وجود آمد و غبار صحنه فرو نشست بسیاری از فریب خورده ها نسبت به این افراد متوجه و متنبه شدند. اما این روزها می بینم که آرام و نرم گاهی این صحنه ها را محکوم می کنند اما عناصر اولیه فتنه هنوز هم که هنوز است در پس پرده حصر نشسته اند با امکانات کاملی که برای آنها فراهم شد و در صوذرت کوچکترین سرماخوردگی نظام اسلامی آن ها را باید معالجه کند و بیماری و سایر نیازمندی های آنها برعهده نظام است. در رفاه کامل زندگی می کنند بعد هم شعار مظلومیت می دهند و از این طریق فضای مظلومیت را برای خود تدارک می ببیند در حالی که رهبر معظم فرمودند اینها بزرگترین خیانت را انجام دادند. علاوه بر خسارتهای دیگر بزرگترین خسارت و خیانت آنها ایجاد امید در دل دشمن بود. این خیلی مهم است که دشمن خیال کند پس می شود در دل جمهوری اسلامی با همه استحکام و اقتدار نفوذ ناپذیری موفق به این آشوب و فتنه شدند. سران فتنه بودند که امید را در دل دشمن ایجاد کرد که پس می شود در این نظام جمهوری اسلامی رخنه کرد و ضربه زد. فریاد مخالف نظام ر ا بر لبها جاری کردند و در این خیابانها اردو کشی کردند. سران فتنه بودند که به تدریج دهن ها را علیه نظام اسلامی درمجامع بین المللی باز و از این طریق سعی کردند چهره نورانی نظام اسلامی را مشوح کنند.

خدا را شاکر هستیم در مقابل این ستم ها نسبت به نظام اسلامی این عناصر خبیث این عناصر رزال و آلوده و این عناصری که هوس قدرت در وجود آنها جنبید که حاضر شدند همه مصالح و افتخارات نظام را لگدکوب کنند و حتی به ارزش های الهی این ملت هم وفادار نماندند. آن چیزی که توانست این صحنه تاریک امید آفرین برای دشمن را از بین ببرد. عامل بصیرت بود تا این بصیرت در میان مردم هست تا این مردم تشخیص خط دشمن را از لابلای صحنه ها و آفت ها می دهند تا وقتی که این مردم این صحنه ها را رصد میکنند و تا وقتی که این دستان آلوده پوشیده شده دشمن در مخمل را از لابلای این صحنه های تشخیص می دهند این ملت ملتی است که این آسیب ها نمی تواند در وجود او اثرگزار شود و کمرشکنی کند. عاملی که زمینه نجات ما را در آن روز و در تمام صحنه ها  فراهم می کند همین بصیرت ها و آگاهی ها است. بصیرت توانست زمینه نجات ملت و حضور او را در صحنه های مختلف فراهم کند. عامل دیگر حضور گسترده مردم بود. آنها خیلی تلاش کردند اما صدای کوبنده وموج گسترده مردم که در این صحنه ها آنقدر باشکوه بود و آنچنان فریاد مرگ بر فتنه و مرگ بر فتنه گر این مردم کوبنده بود که به تدریج این عناصر خبیث را به لانه های خود کشاند و ذره ذره آنها را مأیوس از آن همه تلاشهایی کرد که آن همه امید به این امور داشتند و آنها را ناامید و زمینه سربلندی ملت را فراهم کرد. 9 دی باطل السحر فتنه88 بود. خیلی از این سحرهای باطل دشمن در دل و چشم مردم اثر کرد چه چیزی توانست این سحرها را باطل کند. بصیرت از یک طرف و حضور گسترده مردم از طرف دیگر بود. عامل تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا…العظمی الامام خامنه ای بود که توانست زمینه نجات ملت را فراهم کند و این ملت را از این گردنه سختی که در آن قرار داشت، نجات بخشد.

 

با کمال تأسف این روزها ما دچار یک فتنه و یک فتنه گر دیگر نیز هستیم! فتنه ای که از یک زاویه دیگر . رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات نکات برجسته ای فرمودند که به حق فصل الخطاب برای ملت ما است. اگر کسی ذره ای شبهه در دل او باقی مانده باشد این جملات و کلمات رهبر معظم و امام این انقلاب است که فصل الخطاب همه باورها و نگاه ما نسبت به این افراد و این شخصیت ها است. این عناصر فتنه گری که در قالب دیگر. این فتنه و افراد فتنه گر این صحنه به مراتب سخت تر و سنگین تر از فتنه گذشته اند. برای اینکه اینها با شعار عدالت وارد شدند. دائما می بینیم که عدالت طلبی عدالت خواهی و ظلم ستیزی و تعابیر اینگونه دارند .در دوران مسئولیت به تعبیر رهبر معظم انقلاب آن روزی که این مسئولیت ها و مصادر در دست شما بود امروز باید شما پاسخگوی بعضی از تدابیری باشید که در آن روز انجام دادید به جای اینکه به مردم جواب بدهید. به جای اینکه سؤالاتی که مردم ابهاماتی که دارند،پاسخ بدهند با وقاحت و بی شرمی در درون کشور مخالف خوانی می کنند. هنوز هم سیاست ایجاد نفاق در جامعه را در پیش گرفتندو هنوز هم سیاست ایجاد نفرت و شکاف در جامعه را در پیش دارند. امروز فلان فرد روز دیگر فلان شخصیت. امروز این قوه را و پس فردا فلان قوه را مورد هدف بگیرد و در پشت این صحنه ها سنگر بگیرند و از این طریق بخواهند چهره سیاه و تاریک خود را در میان این مردم بپوشانند. فتنه متأسفانه بعضی از افراد را به بهانه های مختلف در  کام خود کشید همین عناصر و رفقا و هم پالگی های آنها به جای اینکه در مقابل این صحنه ها بایستند به شدت سعی بر حمایت این صحنه ها برآمدند و خط می دادند و حمایت می کردند و جهت دهی می کردند و سعی می کردند از فرصته ها بهره بگیرند و آن را درپشت خود قرار بدهند. این فتنه هایی است که در هر انقلاب به وجود بیاید می تواند منجر به نابود شدن آن ها شود. چیزی می تواند این فتنهه را خاموش کند همان عاملی که توانست آن فتنه کور را در گذشته خاموش کند و آن بصیرت شما مردم شریف و عزیز از یک طرف و از طرف دیگر حضور گسترده مردم عزیز با هدایت های رهبر معظم انقلاب است که برای این ملت کافی است. این ملت با این بصیرت و با این حضور قدرتمندانه به احدی از افراد در هر چهره ای که باشند همانطوری که فرمودند ما ناهی به سوابق نمی کنیم وضع و حال فعلی را می بینیم که امروز در چه وضعی است. ما نگاه نمی کنیم که این افراد در گذشته چه کردند و چه شرایطی را پشت سر گذاشتند همانطوری که امام عزیز ما فرمودند و رهبر معظم نیز تأکید کردند حال فعلی افراد و اشخاص مرا می بینیم تا بدانیم در چه وضعی هستند تا این مردم و حضور گسترده وجود دارد و تا این بصیرت در چشمان و فؤاد این مردم است احدی از شما نمی تواند کوچکترین خسارتی را متوجه انقلاب اسلامی و دست آورد این نظام کند.ولو تمام تلاش های خود را با هر چهره ای در این زمینه وارد کنید جز یأس چیز دیگری نصیب شما نخواهد شد.(تکبیر نمازگزاران)

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 36 = 39