کمکهای مردمی

علاقه مندان و خیران عزیز میتوانند کمکهای مردمی خود را از 2 شماره حساب زیر به ستاد نماز جمعه بابل ارسال نمایند

بانک ملی شعبه نوشیروانی بابل    شماره حساب سیبا 106722126009

حساب جاری صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال (ولی عصر بابل) شعبه مرکزی 241